Οικιακα

  • Να στηρίξουμε την ευημερία της αγροτικής οικονομίας, προστατεύοντας την καλλιεργήσιμη γη, το περιβάλλον, τον αέρα, τα υπόγεια ύδατα και την δημόσια υγεία.
  • Να καταπολεμήσουμε τη σπατάλη των φυσικών πόρων επαναχρησιμοποιώντας τους ως το τέλος.