Επαγγελματικα

  • Να συμβάλουμε όλοι μαζί στην ενεργειακή απεξάρτηση της Ελλάδας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

  • Να αποτρέψουμε τη δέσμευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων για την παραγωγή ενεργειακών καλλιεργειών.